Bioxi Pet Dezenfekten : 1 lt sıvı

Bilişim ve Özellikleri

Bütün hayvanlar için  kullanılır İçerinğindeki peroksijen bileşikleri ve organic asitler sayesinde güçlü bakterisid,virüsid ve fungisit etkiyesahiptir.500'den fazla virüs suşuna ( FND,Al,Campylobacter ve 

Salmonella dahil ) bakterilere ve mantarlara karşı etkisi bağımsız laboratuar testleri ile kanıtlanmıştır.Bioxi Pet,in insan ve hayvanlara zararlı etkisi yoktur,çevre dostudur.Korozyon etkisi yoktur.Suyu etkili şekilde dezenfekte eder.Konsantre toz formda olduğu için ekonomiktir,taşınması kolaydır.

Kullanım Yerleri: 

Hayvan barınaları kulübe,kafes,sepet,yemlik,suluk,alet ve ekipmanlar ( Mama ve su kapları,oyuncak,tasma,evcil hayvan giysisi,minder ) dezenfeksiyonunda nakil araçlarının dezenfeksiyonunda ayak dezenfeksiyonunda kullanılır.

Hayvan barınakları yemlik alet ve ekipman dezenfeksiyonunda nakil araçlarının dezenfeksiyonunda ayak ve tekerlek havuzlarında kümes kuluçkahane ve kesimhane dezenfeksiyonunda veteriner muayenehanelerinde ve pet hayvanları yaşam alanlarının dezenfesiyonunda mandıralar ve süt üretimte sislerinin dezenfeksiyonunda depo ve seraların ve akuakültür ekipmanlarının dezenfeksiyonunda kullanılır.

Bioxi Pet Kullanımı Şekli

Bioxi Pet ,Paravovirus,a karşı etkimliği kanıtlanmış tek dezenfektandır.
Veteriner kliniklerinde ameliyathanelerde muayenuhane ve bekleme salonlarında kullanılır.

Pansiyonlarda tüm alanların kullanılan ekipmanların dezenfeksiyonunda kullanılır.
Genel sulandırma oranı 1/100 dür.

Bioxi Pet Bakterisit etkili - Salmonella ve E. coli mikropları gibi bakteriyel enfeksiyonlara, patojenlere karşı ( barsak hastalığı) ve fungal hastalıklara , örneğin, Aspergillus , Trichophyton türlerine mantara karşı öldürücü

İçeriğindeki peroksijen bileşikleri ve organic asitler sayesinde güçlü bakterisid virüsid ve fungisit etkiye sahiptir. 22 virüs ailesinden 100 suşuna 400 bakteri ve 60'dan fazla mantara karşı yüksek etkisi bağımsız laboratuar testleri ile kanıtlanmıştır

Yeni nesil süper aktif dezenfektan bioxi'nin avantajları

Çok yüksek antiseptik özelliğe sahiptir
İyot alkol fenol aldenit amonyum gibi ağır metaller içermez
Bakteriyel virüs mantar fungus spor alg leginella vb bilinen zararlı parojenlerde dezenfektan izasyon etkisine sahiptir
Cilt burun göz ağız ve solunum yolunu kesinlikle irrite etmez tahriş edici özelliği yoktur
Kullanıldığı alanlarda canlılara herhangi bir zarar vermez
Kullanımdan sonra durulama gerektirmez
Geri kimyasal hibir atık bırakmadığı için çevre ve insan dostudur
Ekolojiktir toksin değildir

Hayvancılıkta yüksek öncelikli olan dezenfeksiyon özellikle hayvan girişinin yoğun olduğu ve farklı orijinden gelen hayvanların bir arada bulunduğu besi işletmelerinde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Barınaklarda dezenfeksiyon belli periyodlarla ve azami dikkatle yapıldığında hastalık etmenlerini ciddi boyutta engellemekte ve hasatlıklarında kontrolünde büyük avantaj sağlamaktadır.

Hayvan stres zahmet ve masrafları beraberinde getiren ishale ve koli bakterilerinin meydana getirdiği hastalıkların yok edilmesini sağlar.

Birçok hayvanın bir arada bulunmasıyla bakteri ve virüslerin üremesi an meselesidir ve bu durumu engellemek için tüm alanda bioxi kullanılmalıdır.

Hava yolu ile yapılan dezenfeksiyon uygulaması ile ulaşılamayan tüm alanlara kolaylıkla ulaşır.

Akciğer anfeksiyonu ile ilgili sorunlar ortam havasına yapılan sisleme ile ortadan kaldırılabilir.

Bioxi Pet veteriner ve hayvancılık dezenfektanı:

Evcil hayvanlarınızın yaşam alanlarının sterilizasyonu sağlar.
Göz ve vücut çevrelerinin silinmesinde kullanılır.
Doğum alanlarının temizlenmesinde kullanılır.
Hayvan barınaklarının dezenfeksiyonunda kullanılır.
Vücutlarda oluşan mantar yara egzamaların tedavisinde kullanılır.
Mama kaplarının dezenfeksiyonunda kullanılır.
İçme suyuna az miktarda katılarak pet hayvanların bağırsaklarındaki mikrop ve bakterileri temizlemeye yardımcı olur.
Hayvan nakil raçlarının dezenfeksiyonunda kullanılır.
Hayvan hastahaneleri ve veteriner kliniklerinin dezenfeksiyonunda kullanılır.
Zaralı patojenlerin neden olduğu hastalıklara karşı korumada kullanılır.
Tırnak araları ve tüylerin arasına sıkılarak dezenfeksiyonu sağlar.

Bioxi®, oldukça güçlü ve geniş bir mikrobiyosid özelliğe sahip olduğundan, M. Tuberculosis,MRSA, Escherichia Coli, Salmonella, Hepatit B, Hepatit C, HIV-1, H5N1 ve SARS gibi birçok
bakteri ve virüsü hızlı ve güvenilir bir şekilde etkisiz hale getirmekte kullanılabilir.

Kilinik : 

Oprerasyon sahasında derinin ve ellerin antisepsisi   
Yöntem: Yıkama,püskürtme,Silme direk uygulanır  
Seyreltme Oranı:Birebir Kullanılır

Muköz ve seröz zarların antisepsisi
Yöntem: Yıkama,silme,daldırma,püskürtme  
Seyreltme Oranı: 1/5

Evcil hayvanların yara yanık sıyrık apse ansitepsisinde direk uygulanır
Yöntem: Yıkama,püskürtme,silme direk uygulanır alanında bioxi ile nemli kalması sağlanır
Seyreltme Oranı: Birebir Kullanılır.

Ağız boşluğu ve meme başlarında lezyonların dezenfeksiyonunda
Yöndem: Islanacak şekilde silinir yada banyo uygulanır
Seyreltme Oranı: 1/5

Evcil Hayvanlar:

Kedi köpek kuş tavşan genepig fare hamster vb evcil hayvanların kafes yuva doğumhane alanlarının dezenfeksiyonu
Yöndem: Yıkama.püskürtme,silme direk uygulanır
Seyreltme Oranı: 1/20 - 1/30

Akvaryum suyunun dezenfekte edilmesi
Yöntem: Akvaryum suyundan az bir miktar akvaryum hacmi kadar oranlanarak ürün ilave edilir.
Karışım akvaryum içerisine ilave edilir.
Seyreltme Oranı: 1/5000

Kedi köpek patilerinin %99.99 hijyeni kötü kokuların arındırılması 
Yöntem: Yıkama.püskürtme.silme direk uygulanır.
Seyreltme Oranı: 1/30

Kedi kumu gibi yerlerdeki kokuların giderilmesi
Yöntem: Yıkama.püskürtme.silme direk uygulanır.
Seyreltme Oranı: Birebir Kullanılır.

Evcil hayvanların temizlik suyuna eklenir.Genel %99.99 hijyen sağlar.
Seyreltme Oranı: 1/30

Kedi köpek giyisi ve eşyaları dezenfeksiyonu ve kötü koku oluşumu engellenmesi %99.99 hijyenik kıyafetler
Yöntem: Çamaşır makinası 300 cc eklenir.Makinaya normal deterjanı eklenere kullanılır veya 10 lt suya 300 cc bioxi eklenerek çamaşırlar yıkanır.
Seyreltme Oranı:  3/100

Hayvan Barınakları:

Hayvan barınaklarının ve bahçelerinin dezenfeksiyonun ve kötü kokuların arındırılması
Yöntem: Püskürtme.sisleme yöndemi direk ortama uygulanır.
Seyreltme Oranı: 1/20 - 1/30

Zaralı patojenlerin sebep oldupu hastalıklarda:

Hastalık olduğu bilinen ortamlarda dezenfeksiyon
Yöntem: Püskürtme.sisleme yöndemi direk ortama uygulanır.
Seyreltme Oranı: 1/2

Ağız boşluğu ve meme başlarındaki leyonların antiseptisi
Yöntem: Karışımla iyice ıslanacak şekilde silinir.
Seyreltme Oranı: Birebir Kullanılır.

Tırnak arası lezyonların antiseptisi
Yöntem: Karışımla iyice ıslanacak şekilde silinir yada banyo uygulanır.
Seyreltme Oranı: Birebir Kullanılır.

Hastalık olduğu bilinen ortamlarda dezenfeksiyon
Yöntem: Püskürtme,sisleme yöntemi direk ortama uygulanır.İçme suyuna 1/800 oranında seyreltilerek karıştırılır ve yemine püskürtülür 1/2 oranında ortama püskürtülerek ortam dezenfekte edilir.
Seyreltme Oranı: 1/2 - 1/800

Genel:

Hayvan nakil araçları hayvan hastaneleri veteriner klinikleri vb yerlerin dezenfeksiyonu
Yöntem: Püskürtme.sisleme yöntemi direk ortama uygulanır.
Seyreltme Oranı: 1/30

İçme suları ve mama ve yem alanı:

İçme sularının dezenfeksiyonu sağlanarak sudan kaynaklı hastalıkların önüne geçilir.Aynı zamanda su kapları da zararlı patojen sıçraması ve mamalarda bulunabilen kimyasal kalıntıların %99.99 temizliği sağlanır.İçme suyu kalitesi arttırılır mama verimi artar.
Yöntem:  İçme suyuna 800 lt ye 1 lt bioxi karıştırılır.Aynı oranda seyreltilmiş karışım da mama üzerine püskürtülür.
Seyreltme Oranı: 1/1500 - 1/800

Kullanım Şekli: 1 litre suya 100 ml karıştırılır.

Son kullanma tarihi: 01.2020Seç Adet Fiyat Gram
20,00 1 Litre

*Sepete eklemek istediğiniz ürünü seçip adedini giriniz. Seçili olmayan ürünler sepete eklenmeyecektir.